Obraz autorstwa Freepik

Nie ma nic gorszego niż nagła awaria w mieszkaniu. W takiej sytuacji wiele osób zadaje sobie pytanie, kto ponosi koszty naprawy – właściciel czy najemca? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników.

Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na to, czy w umowie najmu określono, kto ponosi koszty naprawy w przypadku awarii. Zazwyczaj, to właściciel jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich usterek, które wynikają z zużycia technicznego mieszkania, czyli np. awarie sprzętu AGD, instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. Jednak, jeśli awaria wynika z winy najemcy, np. z niewłaściwego korzystania z urządzeń, to wówczas to on musi pokryć koszty naprawy.

Obraz autorstwa Freepik

W przypadku awarii wynikającej z siły wyższej, czyli np. powodzi, wichury czy pożaru, najemca zazwyczaj nie jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów naprawy. W takim przypadku, odpowiedzialność spada na właściciela mieszkania.

Warto jednak pamiętać, że nie zawsze umowa najmu jest jednoznaczna w kwestii napraw. Dlatego warto przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać i przeanalizować jej postanowienia. Można także poprosić o pomoc prawnika lub doradcę najmu jak. DC Invest, którzy pomogą zrozumieć zapisy umowy i wyjaśnią kwestie związane z naprawami.

W przypadku, gdy umowa nie określa, kto ponosi koszty napraw, to według polskiego prawa, obowiązek naprawy spoczywa na właścicielu mieszkania. Jednak, jeśli naprawa jest konieczna z winy najemcy, np. z powodu zniszczenia mienia, to właściciel może domagać się pokrycia kosztów naprawy przez najemcę.

Obraz autorstwa Freepik

Ważne jest, aby w przypadku awarii w mieszkaniu, niezwłocznie poinformować właściciela o problemie i umówić się na naprawę. Warto zachować dowód na to, że informacja o awarii została przekazana właścicielowi. Można to zrobić np. przez wysłanie e-maila, wiadomości SMS lub złożenie pisemnej informacji w skrzynce pocztowej.

W sytuacji, gdy awaria powstała z winy najemcy, np. poprzez nieostrożność lub niedostateczną dbałość o mieszkanie, to właśnie on ponosi koszty naprawy. Najemca jest zobowiązany do zwrotu mieszkania w takim samym stanie, w jakim je otrzymał, z wyłączeniem normalnego zużycia. Dlatego też, jeśli wynajmujący stwierdzi, że awaria powstała na skutek nieodpowiedzialnego postępowania najemcy, może on zwrócić mu koszty naprawy.

Warto również wspomnieć, że w przypadku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, która nie jest wynikiem zaniedbań najemcy, ponoszenie kosztów naprawy jest ściśle regulowane przepisami prawa. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, za awarie związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi odpowiada właściciel nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku tego typu awarii, koszty naprawy są w całości ponoszone przez właściciela mieszkania.

Obraz autorstwa Freepik

Podsumowując, kto ponosi koszty awarii w mieszkaniu zależy od wielu czynników, takich jak treść umowy najmu czy przyczyna awarii. Warto przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizować jej postanowienia i w razie wątpliwości poprosić o pomoc specjalisty. W przypadku, gdy awaria wynika z winy najemcy, to on jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy. Natomiast w przypadku awarii wynikającej z zaniedbań właściciela, to właśnie on ponosi odpowiedzialność finansową za naprawę. Dlatego też, w celu uniknięcia nieporozumień i sporów między wynajmującym a najemcą, warto zawrzeć w umowie najmu szczegółowe postanowienia dotyczące odpowiedzialności za awarie.